Portfolio > Teapots (1993-2005)

"Balls" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
8 x 9 x 6 HWD in.
2005
"Bean" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
8 x 9 x 6 HWD in.
2005
"Bird" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
11 x 14.5 x 4 HWD in.
2003
"Black and Yellow Bandit" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
6.5 x 5.5 x 9.75 HWD in.
2003
"Blow Back" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
8 x 10 x 8.75 HWD in.
2003
"Finger Man" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
6 x 10 x 8 HWD in.
2003
"Golden Egg" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
11 x 14.5 x 4 HWD in.
2003
"Two Sins" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
2003
"Apple Breath" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Dead Eye" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze, Mixed Media
1993
"Girl With Pony Tail" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Man With Derby" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Man With Tie" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Naughty Tongue"
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Pointed Out" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
6 x 11 x 5 HWD in.
1993
"Red Woman With Leaking Pens" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Satyr With Stripes" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
8 x 5 x 17 HWD in.
1993
"Sling Shot" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Wet Man" Teapot
Porcelain, Underglaze, Mixed Media
1993
"Witch With Forked Tongue" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993
"Woman With Pearl Earrings"
Porcelain, Underglaze, Glaze
9 x 9.5 x 6.5 HWD in.
1993
"Yum" Teapot
Porcelain, Underglaze, Glaze
1993