Portfolio > Stacked Pyramid Series (1974-1975)

Peaches La Tour
Peaches La Tour
Low-fire clay, underglaze, glaze
30 x 18 x 18 HWD in.
1975