Portfolio > White Figure Series (1977-1989)

"Gray Iron"
"Gray Iron"
Low-fire clay, underglaze, glaze, mixed media
1978